Vi erbjuder mer än en revisionsberättelse

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med revision. Det som gör oss unika är att vi även ger dig möjlighet att förstå vad det är vi gör och du får en chans att ställa alla dina frågor. 
Revisionen går ut på att vi granskar företagets redovisning samt VD:ns och styrelsens förvaltning av företaget. Arbetet utförs enligt god revisionssed, vilket innebär att vi följer det internationella regelverket ISA. 

Behöver du en revisor?

Om ditt företag uppnår något av gränsvärdena för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren krävs en auktoriserad revisor. 

• Fler än 3 anställda
• Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
• Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

Priser

Vi lämnar alltid en offert med en uppskattning på det totala arvodet. Kontakta oss gärna via e-post eller telefon om du behöver hjälp av en revisor.