Integritetspolicy och GDPR


Vi behandlar bara personuppgifter med syfte att kunna fullgöra vårt avtal med våra uppdragsgivare. Vi behandlar inte personuppgifter som anses så känsliga att det som huvudregel är förbjudet att hantera dem.
All personuppgiftsbehandling som sker på Especto AB uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Vill du veta mer eller ta del av vår integritetspolicy, kontakta Ola Jakobsson.