Låt oss ta hand om din redovisning

Redovisningen är så mycket mer än bara siffror. Den är facit för hur det går för företaget, ett bra stöd för att kunna fatta välgrundade beslut och underlaget för företagets beskattning. 

Har du ont om tid eller tycker att det är krångligt hjälper vi gärna till, så mycket eller lite du önskar. Antingen sköter vi all löpande redovisning och upprättar bokslut, årsredovisning samt inkomstdeklarationen eller så finns vi som stöd till er i utvalda delar. 

Dina siffror är i trygga händer

För oss på Especto är det självklart att följa REKO/Rex – regelverken för redovisningskonsulter. Vi har implementerat ett digitalt och moderna arbetssätt för att underlätta för båda parter. För bokföring arbetar vi webbaserat med Fortnox, men även med Visma administration. För att upprätta bokslut och årsredovisningar använder vi oss av programvaror från Wolters Kluwer. Vår leverantör för digitala underskrifter är Penneo.

Priser

Från och med hösten 2023 går vi successivt över till fasta priser på våra kunder med löpande redovisning. För de kunder där vi endast gör delar av redovisningen kan vi i dagsläget inte lämna fasta priser utan där lämnar vi en offert med en uppskattning på det totala arvodet. Skulle arbetet ta längre tid än beräknat kontaktar vi dig och talar om varför samt hur mycket extra tid det tar.