Varför blir det alltid som en tänkt sig!


Vi har varit igång i 10 månader. Det har varit väldigt spännande och otroligt skoj, men oj vad många beslut det har blivit. Det roliga är att affärsplanen följs, budgeten håller relativt bra och vi har lyckats hålla tidsplanerna på det som vi tänkt oss. Några justeringar har det dock blivit, nämligen följande:

a, Vi har vuxit från två till tre medarbetare (lite tidigare än planen)
b, Vi har bytt till större lokaler (så himla trevligt)
c, Investeringarna har därmed ökat mer än budgeterat (aj då)

Skälet till ovanstående är det förtroende som vi erhållit från våra kunder vilka har blivit fler och för att vi ska kunna hålla kvaliteten långsiktigt är vi tvungna att ta in fler, duktiga, medarbetare. Det ena föder det andra.

Just nu är det högsäsong i redovisnings- och revisionsbranschen. Det innebär att vi är något svårare att få tag på och kan inte hugga i riktigt på en gång alltid. Jag tror att de flesta av våra kunder har förståelse för detta men det känns ändå alltid lika ledsamt när man inte hinner ringa upp på samma dag samtidigt som vi som regel alltid kontaktar kunderna dagen efter. Högsäsongen innebär också att vi slagit all time high i omsättning under februari och vi hoppas att det håller i sig under mars och april också vilket vi har alla förutsättningar att göra. Det krävs dessutom för att kunna betala alla investeringar vi gjort.

Vi finns nu i nya lokaler, med en snygg tvåmeterslogga på väggen och med bättre förutsättningar för verksamheten. Flytten blev inte lång, ca 5 meter, då den nya lokalen ligger bredvid våra tidigare kontorsrum. Jag har dock dragit några lärdomar av flytten:

a, Nätverkskablar drar man inte hur som helst och det ska kopplas hit och dit för att få det hela att fungera
b, En förutsättning för att det ska fungera är dessutom att det finns el framdraget till alla arbetsplatser
c, Det är tur att det finns människor som jobbar på andra företag som är duktiga på dessa saker och välvilligt ställer upp och hjälper oss som inte kan.

Jag vill passa på att rikta ett tack till några som gjort vår flytt möjlig och det är:

Henrik Sjö, för lokalbytet med planering och allt
Elektromontage Installation i Söderköping AB, för all kabeldragning (många meter blev det)
Erik Sjögren Byggnads AB, för reglar, gips och färg på väggarna i korrekt kulör (viktigt)
Till-IT, för alla svåra grejer med att få servrar att fungera och annat jag inte förstår
SEB, för alla möbler som vi fått
Skyltstället och Sweprod Graphics, för den otroligt tjusiga loggan på väggen
Åby Snickeri, för tillverkning av vår egendesignade klädhängare

Nästa steg i vår espectoresa är att låta vår nyanställda, Katarina Lavin, komma in i verksamheten på ett bra sätt och introduceras för våra kunder. Vi kommer presentera henne närmare på hemsidan inom kort. Steget därefter är att leta efter nästa medarbetare som vill ta sig an en utmaning hos oss och håller vi planen så blir det efter sommaren 2016.

Varför det alltid blir som en tänkt sig betyder antagligen att planeringen varit noggrann, det oförutsedda har förutsetts och parerats så bra som möjligt och att vi har en positiv inställning till det som komma skall. Visst är det härligt med floskler och tänk bara på att allt är svårt tills man kan det!


Det blir skit alltihop!