Det går bra nu, väx med oss!


Vi söker dig som vill arbeta som revisorsassistent. Arbetet innebär att du arbetar med entreprenörer med högt ställda krav på kvalitet och rapportering. Vidare bör du som söker vara tävlingsinriktad och problemlösande till din natur i kombination med att du har hög integritet eftersom arbetet tidvis innebär tidspress med högt ställda krav på etik. Du bör ha relevant utbildning för tjänsten med målet att bli auktoriserad revisor. Erfarenhet från revisionsbyrå är en merit.

Arbetsuppgifterna som revisorsassistent innebär utförande av revision under handledning av byråns auktoriserade revisor. Arbetet innebär även till viss del byråadministrativt arbete. Revision innebär att granska företags räkenskaper och styrelsens förvaltning i enlighet med gällande regelverk.

Vi är en relativt nystartad revisionsbyrå med tre medarbetare och vi har ett tydligt kundfokus. Vi arbetar både med redovisnings- och revisionsuppdrag och vi växer inom både redovisning och revision. Vi erbjuder dig som revisorsassistent ett kundorienterat arbete och en utbildning mot att bli auktoriserad revisor med eget kundansvar. Vårt motto är Enkelt, Tydligt och Transparent vilket genomsyrar både vårt kundarbete men även vårt arbete internt.

Skicka din ansökan till vår mejladress


Morgonstund har guld i mund!