Dags för bokslut!


Nu har det gått ett år sen Especto startade och nu är det dags att göra bokslut. I bokslutet sammanfattas året i dess resultaträkning och ställningen per balansdagen presenteras i en balansräkning. Jämförelsesiffror med föregående år ska finnas med så att resultat och balans kan jämföras och analyseras.

Vi har bara kommit fyra dagar in på det nya året och har inte sammanställt vårt siffermässiga bokslut än, det kommer så småningom. Däremot tänkte jag passa på att redovisa bokslutet enligt nedan:

Resultaträkningen innehåller flödet i en verksamhet under ett år. Hos oss så har det varit en berg- och dalbana av utgifter, inkomster, oförutsedda utgifter, växtvärk, ledig kapacitet och flaskhalsar. Budgeten har spräckts på vissa områden och har hållits igen på andra. Det blir lätt så när det går lite snabbare än väntat. Omsättningen landar på strax över 1,5 Mkr vilket ligger i linje med affärsplanen och budgeten för första året. Den omsättningen är jag nöjd med, särskilt med tanke på att den kundstock som jag fick köpa loss från min tidigare arbetsgivare uppgick till 0,5 Mkr. Vi har växt med 1 Mkr under första året i omsättning – kanonbra!

Växtvärken syns mest på utgiftssidan där uppstartskostnader för hemsida, annonsering och andra marknadsföringskostnader sticker ut tillsammans med en hel del förbrukningsinventarier såsom skrivare, miniräknare mm samlas. Vi växte också ur våra hyrda kontorsrum och har installerat oss i en intilliggande lokal (ett större rum där vi kan sitta tillsammans tre personer). Lönerna ökade från en lön till tre löner relativt snabbt och för att tre anställda ska kunna arbeta effektivt så blev det en hel del investeringar i vår IT-miljö med smarta lösningar så att vi även kan bli fyra, fem och sex medarbetare utan att det ska behövas göras om.

Resultatet, dvs sista raden, är siffermässigt inte klar men det kommer bli ett plusresultat. Erfarenhetsmässigt så är resultatet ett stort plus, vi har samlat många kulpoäng under året.

För att beskriva balansräkningen så har vi byggt upp en stor tillgång i erfarenheten från första året som tillsammans med en del kundfordringar, större investeringar och ett banksaldo utgör våra tillgångar. Kulpoängen vi har samlat på oss går ju inte att aktivera såsom en tillgång utan vi strävar efter att samla ännu mer kulpoäng under kommande år. På andra sidan balansräkningen finns ett eget kapital, skuld till staten för moms, källskatt och arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuld till vår anställda och sedan de pengar som vi har lånat in i verksamheten för att slippa ta krediter hos banken.

Något jämförelseår har vi tyvärr inte, men det kommer vi att ha nästa år. Jag gör en kort jämförelse i avseendet vara anställd kontra att vara egen företagare: Den stora skillnaden är friheten, att få bestämma själv – det är en känsla som är så skön att den knappt går att beskriva i ord. Den oro som jag har känt under året för Espectos intjäningsförmåga, att anställa, att inte kunna ta ut en lön i början, investeringar mm är ingenting mot den stress och press som jag upplevde som anställd. Det där med lön och särskilt att sänka sin lön drastiskt i början trodde jag skulle kännas mer än det gjorde. Jag har kompenserat den lägre lönen med mer fritid istället och upptäckt att mer tid leder till färre dåliga inköp, färre inköp av snabbmat, mer tid att umgås med familjen och den privata ekonomin har knappt påverkats alls med undantag för några månader i början. De pengar som jag tidigare la på att köpa mig tid har jag helt enkelt inte behövt vilket gör att summa summarum blev ungefär +/- 0. En lustig sak är också att jag har skrivit fler orena revisionsberättelser än jag någonsin gjort, det är intressant att den frihet jag känner såsom egen företagare också har stärkt min självständighet och mitt oberoende som revisor och min orädsla att förlora en kund pga. vara så pass obekväm som det kan innebära att skriva orena revisionsberättelser.

Especto är fortfarande Norrköpings nyaste revisionsbyrå även om vi nu går in i vårt andra levnadsår, våra ledord är fortfarande Enkelt, Tydligt och Transparent (ETT) och vi satsar vidare för att skapa ytterligare ett år med många kulpoäng tillsammans med våra kunder.

Sist men inte minst, kom ihåg att tid är pengar – men inte alltid som du tror!


Det klarar jag aldrig – tvivla mer!